Nieuws

Stimuleringsbijdrage aanvragen

Projecten

Corona: extra aanvraagronde

Het Coronavirus zet gebeurtenissen en onze maatschappij in een geheel nieuw daglicht. Juist nu is betrouwbare, onafhankelijke journalistiek belangrijk. Niet alleen in de correcte verslaggeving van de feiten, maar zeker ook als controle van de overheid of het bedrijfsleven. De waakhondfunctie van de democratie is juist noodzakelijk in tijden van sociale onzekerheid. Onzorgvuldigheden als gevolg van noodmaatregelen en improvisatie kunnen immers niet uitgesloten worden. Spanningen en problemen kunnen ook ontstaan waar inspraakprocedures niet gevolgd kunnen worden. Er liggen dus belangrijke journalistieke taken. Het onafhankelijk stimuleringsfonds helpt daarbij.

Daarom roept het Tilburgs Mediafonds lokale journalisten nu op hun ideeën voor journalistieke producties die raakvlakken hebben met Corona (Covid-19) z.s.m. in te dienen om in aanmerking te komen voor een stimuleringsbijdrage in deze extra aanvraagronde.

Criteria:
Voor deze extra aanvraagronde geldt dat de journalistieke productie een relevante invalshoek belicht en vertrekt vanuit een origineel idee. Uiteraard moet het inhoudelijk stevig zijn en de bewoners van Tilburg en omstreken informeren over wat er gaande is in hun buurt. Te denken valt aan actuele verslaggeving van gebeurtenissen en/of plaatsen waar de gevestigde media nu geen of nauwelijks aandacht voor hebben, maar ook aan diepgravende journalistiek, vanuit de maatschappelijke (waakhond)functie die de sector ook heeft.

Er is een maximaal bedrag van € 5.000,- vrijgemaakt voor de gezamenlijke journalistieke producties die aan de criteria voldoen. Elk projectvoorstel hieromtrent wordt binnen twee weken behandeld. Deze periode geldt tot 1 juli en voor zover het hiervoor beschikbare bedrag nog toereikend is.

Stuur je voorstel in maximaal 1 A4’tje en een korte verantwoording van de tijd en de kosten die ermee gemoeid zijn, naar info@tilburgsmediafonds.nl
Je hoeft hiervoor dus niet het aanvraagformulier op de site in te vullen!

Door de huidige maatregelen rondom het Coronavirus zal het bestuur de besluitvorming rondom de toekenning van de projecten in de reguliere tweede aanvraagronde wellicht niet binnen zes weken kunnen afronden. Derhalve zal ook de berichtgeving over de projecten waarschijnlijk langer op zich laten wachten.

Andere extra aanvraagmogelijkheden

Inmiddels zijn er ook landelijke initiatieven gestart om lokale journalisten te ondersteunen:

  • Minister Slob stelt 11 miljoen beschikbaar voor een steunfonds voor huis-aan-huisbladen en lokale omroepen. Deze is van 11 tot 19 april aan te vragen via SvdJ.
  • Het Fonds Bijzondere Journalistieke Producten (BJP) heeft onder andere de aanvraagprocedure versoepeld en vaste deadlines geschrapt.