Aanvraagformulier ondersteuning vooronderzoek

Ook een vooronderzoek kan voor een stimuleringsbijdrage door het Tilburgs Mediafonds in aanmerking komen. Een uitgebreid vooronderzoek kan nodig zijn om de maakbaarheid van een verhaal te onderzoeken. In de aanvraag voor ondersteuning van een vooronderzoek beschrijft u welk idee aan het vooronderzoek ten grondslag ligt. Daarbij moet duidelijk worden gemaakt dat het idee van voldoende belang is om er journalistiek aandacht aan te besteden. Verder geeft u aan welke research met welke beoogde resultaten moet worden gedaan om de geschetste productie te kunnen uitwerken.

In de begroting van de aanvraag voor een vooronderzoek geeft u per researchstap aan welke uitgaven u verwacht te maken. De stimuleringsbijdrage voor een vooronderzoek bedraagt maximaal 1500 euro. Vergeet niet voordat u het verzoek indient eerst het reglement goed te lezen.

Weet u al in detail wat voor lokaal journalistiek project u voor ogen heeft? Dan verwijzen we u graag naar het aanvraagformulier voor een journalistieke productie.

De deadline voor deze aanvraagronde is 1 maart 2024. De behandeling van de aanvraag duurt na deze deadline circa zes weken.