Over het fonds

De stichting

Het Tilburgs Mediafonds wil de lokale kwaliteitsjournalistiek bevorderen om zo inwoners, instellingen en bedrijven in de Tilburgse regio beter te informeren over wat er speelt in de stad en directe omgeving.
Het is belangrijk dat goede lokale media inwoners en instituties voorzien van betrouwbare en onafhankelijke informatie en dat partijen met ‘macht’ en verantwoordelijkheid kritisch gevolgd worden. De journalistiek fungeert hierbij als waakhond voor de democratie en kan als zodanig bijdragen tot versterking van de democratie.

De gemeente Tilburg nam in 2017 het initiatief om geld vrij te maken om daarmee voor een stimuleringsfonds voor lokale journalistiek. Daarbij is bepaald om de uitvoering van het stimuleringsfonds in handen te geven van een onafhankelijke stichting. Deze onafhankelijke Stichting verstrekt in beginsel twee keer per jaar een financiële bijdrage om de totstandkoming van journalistieke producties te bevorderen die een journalistieke verdiepingsslag leveren op een nieuwswaardig onderwerp in de Tilburgse samenleving en directe omgeving. 

Het Tilburgs Mediafonds werd op 29 mei 2019 in Tilburg opgericht.

Voor vragen of meer informatie: info@tilburgsmediafonds.nl

Het bestuur

Het bestuur van het Tilburgs Mediafonds bestaat uit de volgende leden, die allen op hun eigen manier ervaring en/of affiniteit hebben met journalistiek:

Wiel Schmetz, voorzitter   
Wieneke Gunneweg, secretaris 
Ruben Bastiaanse, penningmeester
Amber Dijs
Inge Guffens