Over het fonds

De stichting

Het Tilburgs Mediafonds wil de lokale kwaliteitsjournalistiek bevorderen om zo inwoners, instellingen en bedrijven in de Tilburgse regio beter te informeren over wat er speelt in de stad en directe omgeving.
Het is belangrijk dat goede lokale media inwoners en instituties voorzien van betrouwbare en onafhankelijke informatie en dat partijen met ‘macht’ en verantwoordelijkheid kritisch gevolgd worden. De journalistiek fungeert hierbij als waakhond voor de democratie.

De gemeente Tilburg nam daarom het initiatief geld vrij te maken om daarmee een stimuleringsfonds voor lokale journalistiek op te zetten. Deze onafhankelijke Stichting verstrekt in beginsel twee keer per jaar een financiële bijdrage om de totstandkoming van journalistieke producties te bevorderen die een journalistieke verdiepingsslag leveren op een nieuwswaardig onderwerp in de Tilburgse samenleving en directe omgeving. 

Het Tilburgs Mediafonds werd  op  29 mei 2019 in Tilburg opgericht.

Voor vragen of meer informatie: info@tilburgsmediafonds.nl

Het bestuur

Tilburg, 10 september 2019 leden oprichtingsbestuur Stimuleringsfonds Tilburgse journalistiek Foto: Dolph Cantrijn

Het bestuur van het Tilburgs Mediafonds bestaat uit de volgende leden, die allen op hun eigen manier ervaring en/of affiniteit hebben met journalistiek:

Hedwig Zeedijk, voorzitter   
Wieneke Gunneweg, secretaris 
Has Klerx, penningmeester
Wiel Schmetz
vacant

De leden hebben op persoonlijke titel zitting in het stichtingsbestuur.

Oud-bestuursleden:
Eva Geelen  (2019-2021)
Monique van Hest, secretaris (2019-2022)
Dion van den Berg (2019-2022)