Bestuurslid gezocht

Het Tilburgs Mediafonds is op zoek naar een secretaris vanwege het verlopen van de zittingstermijn van een van de huidige bestuursleden.

Over de organisatie

Het Tilburgs Mediafonds wil de lokale kwaliteitsjournalistiek bevorderen om zo inwoners, instellingen en bedrijven in de Tilburgse regio beter te informeren over wat er speelt in de stad en directe omgeving.

Het is belangrijk dat goede lokale media inwoners en instituties voorzien worden van betrouwbare en onafhankelijke informatie en dat partijen met ‘macht’ en verantwoordelijkheid kritisch gevolgd worden. De journalistiek fungeert hierbij als waakhond voor de democratie. De gemeente Tilburg nam daarom het initiatief geld vrij te maken om daarmee een stimuleringsfonds voor lokale journalistiek op te zetten. Deze onafhankelijke Stichting verstrekt in beginsel twee keer per jaar een financiële bijdrage om de totstandkoming van journalistieke producties te bevorderen die een journalistieke verdiepingsslag leveren op een nieuwswaardig onderwerp in de Tilburgse samenleving en directe omgeving.

Zelfstandig bestuursorgaan

Het bestuur van het Tilburgs Mediafonds bestaat momenteel uit vijf leden, die allen op hun eigen manier ervaring en/of affiniteit hebben met journalistiek, maar er niet (meer) werkzaam in zijn. Voor dit bestuur zijn wij dit jaar – vanwege het verlopen van de zittingstermijn van enkele leden – op zoek naar nieuwe leden.

Wij zoeken daarvoor – uiterlijk per 1 mei – een kandidaat die vertrouwd is met de wereld van de journalistiek, maar er niet (meer) werkzaam in is en bij voorkeur enige bestuurservaring heeft. Deze kandidaat zou de rol van secretaris overnemen en derhalve onder andere de vergaderingen voorbereiden en notuleren, de correspondentie voeren (zowel tussen het bestuur onderling als met derden) en ingekomen stukken archiveren.

Functie-eisen

Van de kandidaat wordt verwacht op niveau inbreng te hebben in de discussies binnen het bestuur over journalistieke en/of journalistieke aanverwante onderwerpen. Het nieuwe bestuurslid moet zich daarin herkennen en zich daarbij thuis voelen.

Wij verwachten dat ons nieuwe bestuurslid:

• een kritisch denker is;

• ervaring en/of affiniteit heeft met de journalistiek en kennis heeft van de basisbeginselen van het vak in de diverse uitingen;

• als ambassadeur van het Tilburgs Mediafonds opereert, bv op sociale media;

• een inspirerende rol binnen het bestuur speelt;

• bereid en in staat is om op strategisch niveau bij te dragen aan het Stimuleringsfonds;

• voldoende tijd heeft om het bestuurslidmaatschap te vervullen. In de praktijk is dit gemiddeld ca. 6 uur per maand, met 6x/jaar een intensievere overlegperiode.

De kandidatuur staat open voor iedereen en bij de keuze wordt ook rekening gehouden met het vergroten van de diversiteit van de huidige samenstelling van het bestuur. Het lidmaatschap van het Tilburgs Mediafonds is een onbezoldigde functie.

Kandidaten kunnen tot en met 1 maart hun sollicitaties sturen naar: info@tilburgsmediafonds.nl

Voor meer informatie over de vacature kan er contact opgenomen worden via info@tilburgsmediafonds.nl of telefonisch met Hedwig Zeedijk (voorzitter Tilburgs Mediafonds) via 06-58969360 of met Monique Van Hest via 06-42523015(woe-vrij middag of in de avonduren)

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *