Corona: extra aanvraagronde

Persbericht, 30 maart 2020

Corona (Covid-19): Extra aanvraagronde Tilburgs Mediafonds

Het Coronavirus, met nota bene een eerste Nederlandse patiënt in de regio Tilburg, zet gebeurtenissen en onze maatschappij in een geheel nieuw daglicht. Behalve nood aan zorg is er ook grote nood aan goede journalistieke berichtgeving. De sociale media worden massaal gebruikt. Niet alleen om sociale contacten op afstand te onderhouden, maar ook om zich te informeren. Tegelijkertijd worden we gewaarschuwd dat er veel nepnieuws in omloop is. Juist online en op sociale media.

“Juist in deze onzekere tijden, nu de Corona-uitbraak ieders leven heeft ontregeld, is betrouwbare, onafhankelijke journalistiek onontbeerlijk”, aldus Hedwig Zeedijk, voorzitter van het Tilburgs Mediafonds. “Niet alleen in de correcte verslaggeving van de feiten, maar zeker ook als controle van de overheid of het bedrijfsleven. De waakhondfunctie van de democratie is juist noodzakelijk in tijden van sociale onzekerheid. Onzorgvuldigheden als gevolg van noodmaatregelen en improvisatie kunnen immers niet uitgesloten worden. Spanningen en problemen kunnen ook ontstaan waar inspraakprocedures niet gevolgd kunnen worden. Er liggen dus belangrijke journalistieke taken. Het onafhankelijk stimuleringsfonds helpt daarbij.”

Daarom roept het Tilburgs Mediafonds lokale journalisten nu op hun ideeën voor journalistieke producties die raakvlakken hebben met Covid-19 zo snel mogelijk in te dienen om in aanmerking te komen voor een stimuleringsbijdrage in deze extra aanvraagronde. Elk projectvoorstel hieromtrent wordt binnen twee weken behandeld. Deze periode geldt tot 1 juli en voor zover het hiervoor beschikbare bedrag nog toereikend is.

Er is een maximaal bedrag van € 5.000,- vrijgemaakt voor de gezamenlijke journalistieke producties die aan de criteria voldoen. Voor meer informatie: www.tilburgsmediafonds.nl

Uiteraard wordt er al veel bericht over corona en de gevolgen van de uitbraak, maar het Tilburgs Mediafonds meent dat journalisten altijd weer een nieuwe, originele invalshoek weten te vinden en wenst de lokale journalisten te stimuleren die dan ook te zoeken.

Voor deze extra aanvraagronde geldt dat de journalistieke productie een relevante invalshoek belicht en vertrekt vanuit een origineel idee. Uiteraard moet het inhoudelijk stevig zijn en de bewoners van Tilburg en omstreken informeren over wat er gaande is in hun buurt. Te denken valt aan actuele verslaggeving van gebeurtenissen en/of plaatsen waar de gevestigde media nu geen of nauwelijks aandacht voor hebben, maar ook aan diepgravende journalistiek, vanuit de maatschappelijke (waakhond)functie die de sector ook heeft.

Besluitvorming reguliere tweede aanvraagronde uitgesteld

Gezien de actuele situatie is de besluitvorming over de ingediende aanvragen in de tweede reguliere aanvraagronde voorlopig voor een deel uitgesteld. De indieners van de aanvragen die niet voor steun in aanmerking komen, alsmede zij die wél steun voor hun aanvraag krijgen, zijn hierover al geïnformeerd. De besluitvorming over projecten waarvoor nog een mondelinge toelichting nodig is, is – door de sociale onthouding – voorlopig uitgesteld.