Gezocht: bestuurslid secretaris Tilburgs Mediafonds

De stichting Tilburgs Mediafonds zoekt een bestuurslid secretaris, ter vervanging van de huidige secretaris.

Het Tilburgs Mediafonds wil de lokale kwaliteitsjournalistiek bevorderen om zo inwoners, instellingen en bedrijven in de Tilburgse regio beter te informeren over wat er speelt in de stad Tilburg en directe omgeving. Om dit te bereiken verstrekt het fonds stimuleringsbijdragen waar journalistieke makers aanspraak op kunnen maken door een aanvraag in te dienen. Jaarlijks krijgen wij tientallen aanvragen binnen voor uiteenlopende producties over interessante, nieuwswaardige en écht Tilburgse onderwerpen! Ook organiseren wij elk jaar het Tilburgs Mediacafé waarin we met elkaar in gesprek gaan over het journalistieke klimaat in Tilburg.

Het bestuur van het Mediafonds bestaat uit vijf personen. De secretaris beoordeelt als bestuurslid in samenspraak met de andere bestuursleden aanvragen voor een stimuleringsbijdrage. Daarnaast bereidt de secretaris als portefeuillehouder de bestuursvergadering voor, zorgt voor afhandeling van mail en is eindverantwoordelijk voor de administratieve verwerking van aanvragen.

Het bestuur vergadert 1 keer per maand, in de avonduren. Naast de vergaderactiviteit vraagt het secretariaatswerk ongeveer 3 – 5 uur per week inzet. De bestuursfunctie is onbezoldigd.

Zie voor meer informatie over het Tilburgs Mediafonds: www.tilburgsmediafonds.nl

Voor vragen kunnen belangstellenden terecht bij de voorzitter van het Mediafonds: Wiel Schmetz, w.schmetz@gmail.com

Nieuwe aanvraagronde voor een bijdrage van het Tilburgs Mediafonds