PENNINGMEESTER GEZOCHT

Het Tilburgs Mediafonds is per maart 2023 op zoek naar een nieuwe penningmeester vanwege het verlopen van de zittingstermijn van de huidige.

Over de organisatie

Het Tilburgs Mediafonds wil de lokale kwaliteitsjournalistiek bevorderen om zo inwoners, instellingen en bedrijven in de Tilburgse regio beter te informeren over wat er speelt in de stad en directe omgeving. Het is belangrijk dat goede lokale media inwoners en instituties voorzien van betrouwbare en onafhankelijke informatie en dat partijen met ‘macht’ en verantwoordelijkheid kritisch gevolgd worden. De journalistiek fungeert hierbij als waakhond voor de democratie.

De gemeente Tilburg nam het initiatief geld vrij te maken voor een stimuleringsfonds voor lokale journalistiek. Deze onafhankelijke Stichting verstrekt een paar keer per jaar een financiële bijdrage om de totstandkoming van journalistieke producties te bevorderen die een journalistieke verdiepingsslag leveren op een nieuwswaardig onderwerp in de Tilburgse samenleving en directe omgeving.

Zelfstandig bestuursorgaan

Het bestuur van het Tilburgs Mediafonds bestaat momenteel uit vijf leden, die allen op hun eigen manier ervaring en/of affiniteit hebben met journalistiek. Voor dit bestuur zijn wij – vanwege het verlopen van de zittingstermijn van de penningmeester – op zoek naar een nieuw bestuurslid die deze functie op zich kan nemen. Wij zoeken daarvoor een kandidaat die vertrouwd is met de wereld van de journalistiek, maar er niet (meer) werkzaam in is en nauwkeurig is met cijfers.

Functie-eisen 

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële en administratieve gedeelte van de organisatie, dient de rekeningen te betalen en de inkomsten en uitgaven te controleren. De penningmeester stelt de begroting en de realisatie op. Ook dient dit bestuurslid op niveau inbreng te hebben in de discussies over journalistieke en/of journalistieke aanverwante onderwerpen. Het nieuwe bestuurslid moet zich daarin herkennen en zich daarbij thuis voelen.

Wij verwachten dat onze nieuwe penningmeester:

  • over goed financieel inzicht beschikt;
  • een kritisch denker is;
  • ervaring en/of affiniteit heeft met de journalistiek en kennis heeft van de basisbeginselen van het vak in de diverse uitingen;
  • als ambassadeur van het Tilburgs Mediafonds opereert, bv op sociale media;
  • een inspirerende rol binnen het bestuur speelt;
  • bereid en in staat is om op strategisch niveau bij te dragen aan het Stimuleringsfonds;
  • voldoende tijd heeft om het bestuurslidmaatschap te vervullen. In de praktijk is dit gemiddeld ca. 6 uur per maand, met 4x/jaar een intensievere overlegperiode.

De kandidatuur staat open voor iedereen en bij de keuze wordt ook rekening gehouden met het vergroten van de diversiteit van de huidige samenstelling van het bestuur. Het lidmaatschap van het Tilburgs Mediafonds is een onbezoldigde functie.

Kandidaten kunnen hun sollicitaties sturen naar: info@tilburgsmediafonds.nl

Voor meer informatie over de vacature kan er contact opgenomen worden met Hedwig Zeedijk (voorzitter Tilburgs Mediafonds) via info@tilburgsmediafonds.nl of via 06-58969360 (woe-vrij middag of in de avonduren).

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.