Samenwerking wijkkranten en Fontys Journalistiek dankzij het Tilburgs Mediafonds

Persbericht, 23 april 2021


Het bestuur van het Tilburgs Mediafonds is verheugd te melden dat het een samenwerking tussen de wijkkranten en -bladen in Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel met Fontys Hogeschool Journalistiek (FHJ) kan ondersteunen. Een samenwerking die het begin moet worden van een duurzame relatie tussen de wijkjournalistiek en de journalistiekopleiding.

Dit samenwerkingsproject krijgt een stimuleringsbijdrage van het Tilburgs Mediafonds en is hiermee het laatste project dat in de pilotfase van het lokale mediafonds steun ontvangt. Nog drie andere journalistieke projecten krijgen in deze laatste fase steun. Ook in de voorgaande aanvraagronde (najaar 2020) werden drie aanvragen gehonoreerd. In totaal krijgen deze zes projecten samen een stimuleringsbijdrage van bijna € 40.000,-.

Met deze laatste toekenningen komt voorlopig een einde aan de mogelijkheid van het Tilburgs Mediafonds om lokale journalistieke projecten te steunen. De pilotfase van het Mediafonds in Tilburg eindigt vooralsnog op 1 juli 2021 en er is nog geen duidelijkheid over het voortbestaan van het fonds. In het Cultuurplan 2021-2024 wordt ‘voortzetting van het Tilburgs Mediafonds’ genoemd als Mediabeleid voor de komende jaren. Er ligt nog geen besluit over deze continuering, noch over het bedrag dat daarvoor gereserveerd wordt vanaf 1 januari 2022. Mogelijk wordt de periode tot die tijd (dus tussen 1 juli 2021 en 1 januari 2022) overbrugd met een extra regeling.

In totaal kregen de afgelopen twee jaar twintig journalistieke projecten een financiële bijdrage van het Tilburgs Mediafonds. De journalistieke producties die daaruit voortvloeiden, zijn te raadplegen op de website: www.tilburgsmediafonds.nl/projecten


Voor meer informatie over het Tilburgs Mediafonds:
www.tilburgsmediafonds.nl  | info@tilburgsmediafonds.nl