Stimuleringsfonds krijgt nieuwe gemeentelijke steun ter overbrugging van 2021

Het bestuur van het Tilburgs Mediafonds is blij met het besluit van het College van B&W om het Stimuleringsfonds met een overbruggingssubsidie van € 37.500,- tegemoet te komen om het kalenderjaar 2021 tot 31 december te kunnen volmaken.

Dit overbruggingskapitaal is nodig, omdat de pilotfase van het Mediafonds is afgelopen. In het Cultuurplan 2021-2024 wordt ‘voortzetting van het Tilburgs Mediafonds’ genoemd als Mediabeleid voor de komende jaren. Er ligt nog geen definitief besluit over deze continuering, noch over het bedrag dat daarvoor gereserveerd wordt vanaf 1 januari 2022. Wel is nu duidelijk dat de periode tot 1 januari 2022 overbrugd wordt met een extra regeling.

“Het is ontzettend belangrijk voor de continuering van het fonds om deze periode te overbruggen”, zegt voorzitter Hedwig Zeedijk. “We moesten sommige projecten nu al een halt toe roepen, omdat deze een langere looptijd kenden. Daar konden wij geen enkele toezegging over doen. Het feit dat het College nu deze regeling treft voor het Mediafonds, stemt ons ook positief en gerust over de nabije toekomst.”

Hierbij lanceert het Tilburgs Mediafonds een nieuwe aanvraagronde voor het komende najaar, met sluitingsdatum 15 september. Voorafgaande aan de deadline zal er een inloopspreekuur zijn voor potentiële aanvragers. Alle informatie hierover wordt bekend gemaakt op de website en op de sociale mediakanalen van het Tilburgs Mediafonds. 

In totaal kregen de afgelopen twee jaar twintig aanvragen een financiële bijdrage van het Tilburgs Mediafonds. De journalistieke producties die daaruit voortvloeiden, zijn hier te raadplegen.