Tilburgs Mediacafé uitgesteld

Het eerste Tilburgs Mediacafé, dat het Tilburgs Mediafonds op zondagmiddag 28 november zou organiseren, is vanwege corona voorlopig uitgesteld. “Ondanks dat deze middag volgens de geldende coronamaatregels georganiseerd kon worden, voelt het niet prettig”, aldus Hedwig Zeedijk voorzitter van het Tilburgs Mediafonds. “Dit publieksmoment moest ook een feestelijke bijeenkomst zijn voor de lokale journalistiek. Onder de huidige omstandigheden, voelt dat nu niet zo. We willen iedereen de gelegenheid bieden zich veilig te voelen op deze bijeenkomst en met ons te vieren dat de lokale journalistiek de toekomst heeft. Daarom hebben we besloten dit Mediacafé een paar maanden uit te stellen, totdat de situatie rond covid-19 weer wat gekalmeerd is.”

Aanvraagronde

Het Tilburgs Mediafonds hoopt tegen die tijd nóg meer projectvoorstellen te hebben kunnen verwezenlijken, zeker nu de gemeenteraad het College heeft opgedragen het fonds ook in 2022 te steunen. “Daarom hebben we besloten de sluitingsdatum voor de volgende aanvraagronde te verlengen”, aldus Zeedijk. “Er kunnen nog aanvragen worden ingediend tot en met zondag 12 december.” Journalisten die in aanmerking willen komen voor een stimuleringsbijdrage kunnen deze tot en met 12 december aanvragen.