TILBURGS MEDIAFONDS GAAT DOOR IN 2022


Persbericht, 12 november 2021

Het Tilburgs Mediafonds krijgt ook in de toekomst, in ieder geval voor 2022, financiële steun vanuit de gemeente. Dat is het resultaat van een motie die donderdag unaniem in de gemeenteraad is aangenomen.

De motie werd ingediend door D66, Groen Links, Lokaal Tilburg en 50+ en benadrukt het belang en succes van het Tilburgs Mediafonds, dat in de afgelopen tweeënhalf jaar heeft bewezen in een grote behoefte te voorzien. Zo waren er ruim vijftig aanvragen, waarvan er twintig journalistieke producties konden worden gerealiseerd. Van de kinderkrant Tilburgjunior tot een diepgravende onderzoek productie over de zorgmiljoenen, die ook tot landelijke Kamervragen leidde.

Het College moet ervoor zorgen dat het onafhankelijke Tilburgs Mediafonds niet alleen ook in 2022 gefinancierd wordt, maar dat er in de perspectiefnota voor 2023 een voorstel wordt opgenomen over de verduurzaming van het mediafonds voor de lange termijn. Het Mediafonds wordt “een belangrijk instrument” genoemd in het “beoogde nieuwe Kompas voor Tilburgs Mediabeleid” en “door de VNG als landelijk voorbeeld gezien”.

Voorzitter Hedwig Zeedijk is blij met deze steun: “Het was in 2017 de nadrukkelijke wens van de gemeenteraad dat dit onafhankelijke mediafonds er kwam, dus het is goed te zien dat wát we bereikt hebben ook gewaardeerd wordt. Dat het belang van dit Mediafonds gedragen wordt door àlle politieke partijen, geeft aan dat onafhankelijke, lokale journalistiek geen kleur heeft, maar een fundamenteel democratisch goed is.”

Momenteel staat de laatste aanvraagronde voor 2021 nog open. Journalisten die in aanmerking willen komen voor een stimuleringsbijdrage kunnen zich vóór 1 december melden via de website: www.tilburgsmediafonds.nl

Vanwege de verwachte verscherpingen van de corona-maatregelen volgt binnenkort bericht over het Tilburgs Mediacafé, dat gepland staat op zondag 28 november.