Tilburgs Mediafonds verlengt periode najaarsaanvraag stimuleringsbijdrage

Het bestuur van het Tilburgs Mediafonds heeft besloten om de periode om een aanvraag in te dienen te verlengen tot 12 december 2021. De oorspronkelijke sluitingsdatum was 1 december a.s.

Journalisten met een idee voor een lokaal journalistiek project kunnen hun idee rechtstreeks indienen via het aanvraagformulier. Lees voor indienen van de aanvraag eerst het reglement op onze site goed door om zeker te weten dat de aanvraag voor een bijdrage in aanmerking komt. Belangrijk is dat de aanvraag gaat om een afgerond project.

Vorige maand heeft het College van B&W besloten om het Stimuleringsfonds ook in 2022 te ondersteunen. Dit na een eerdere toezegging voor een overbruggingssubsidie van € 37.500,- om het kalenderjaar 2021 te kunnen volmaken. Dit overbruggingskapitaal was nodig, omdat de pilotfase van het Mediafonds in juli 2021 afliep.

Onderstaande video geeft een indruk van de projecten die tot heden gesteund zijn door het Tilburgs Mediafonds.

https://www.youtube.com/watch?v=hz8pEg5XrlA\