TM maakt 6 producties mogelijk.

Het Tilburgs Mediafonds ontving dit jaar 25 verzoeken voor een stimuleringsbijdrage voor diverse lokale journalistieke producties.

Het bestuur van het fonds is blij met het grote aantal journalisten dat de weg naar het fonds heeft weten te vinden. De som van de totaal gevraagde bijdrage zou uitkomen op zo’n € 400.000,-. Dat is aanzienlijk meer dan de € 150.000,- die het Tilburgs Mediafonds de komende twee jaar heeft te besteden. Er is daarom kritisch gekeken naar de ingediende aanvragen die werden getoetst aan de op www.tilburgsmediafonds.nl gepubliceerde criteria.

Uiteindelijk is besloten zes projecten te financieren voor in totaal ruim € 60.000,-. Dat zijn:

  • Ixeg Waxie (muurkrant) van Jeroen de Leijer
  • De zorgelijke zorgmiljoenen van Tilburg van Judith Spanjers
  • Tilburgjunior van Ester van Zundert
  • De verhalentafel van de Spoorzone van Pim Goosen
  • De Nieuwsverdieping van Omroep Tilburg
  • Het Spoorpark van Peter van Noppen

Ook reserveerde het Stichtingsbestuur geld voor de deelname van lokale journalisten aan het congres Open de Poort! die de Vereniging voor Onderzoeksjournalisten (VVOJ) eind november in Tilburg organiseerde. Lokale journalisten die deel wilden nemen dit VVOJ-congres konden hiervoor financiële hulp van het Tilburgs Mediafonds krijgen. Op onze website een verslag van de bijeenkomst door een deelnemer.

De volgende aanvraagronde van het Tilburgs Mediafonds sluit op zondag 01 maart 2020.

Voor meer informatie over het Tilburgs Mediafonds:
info@tilburgsmediafonds.nl
www.tilburgsmediafonds.nl